Leaflet Plugins, Tips & Tricks

Goed om te weten ...

Most Leaflet users are not aware that the map's display CRS is different from the map's data CRS, and that's fine; it makes life simpler for most people.
display CRS = EPSG:4326, b.v. [5732953.77585,-10018.7582914]
data CRS = Spherical/Web/Pseudo Mercator (EPSG:3857)

WGS:84 - EPSG:3857 - screen en terug screen - EPSG:3857 - WGS:84

longitude,latitude (lon,lat) of latitude,longitude (latlon) ? of beide ?

Leaflet : lat,lon
GeoJSON, KML lon,lat
Decimal_degrees

Debug

Click in de kaart voor informatie.

GeoJSON

Laad GeoJSON data bestand asynchroon.


$.getJSON("./geo.json", function(data){
    L.geoJSON( data ).addTo(map);
});

Laad GeoJSON data bestand synchroon. Niet aanbevolen ! De browser blokkeert tot data geladen is !


var myData
$.ajax( {async: false, url: "./geo.json",success: function(data) {myData=data;}} );
L.geoJSON( myData ).addTo(map);

GetFeatureInfo

Opvragen van objectinformatie middels een GetFeatureInfo request. Gebruikte laag zijn de verblijfsobjecten uit de BAG.