van dedem's vaart

4e pand
Huizingerveld - Veenschut

Sluis IV 'in het Huizingerveld'

Sluis No. 4 in het Huizingerveld was van oorsprong een houten sluis. In 1861 werd deze vervangen door een stenen exemplaar op 0ngeveer 100 meter benedenwaards van de oude. De sluis bestaat uit een schutsluis en een stroomduiker.