Kadastrale Kaart Avereest

De huidige Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. Deze bevat de actuele kadastrale situatie en wordt dagelijks bijgewerkt. Vroeger gebeurde het bijwerken op papier, tegenwoordig is dat allemaal digitaal. Met de bewaarde papieren registratie is een historische reconstructie gemaakt.

Minuutplans zijn de kadastrale kaarten waarop de ligging en omvang van alle percelen is aangegeven. Per kadastrale gemeente zijn de kaarten onderverdeeld in secties en een sectie bestaat meestal uit meerdere bladen (kaarten). Vaak is er ook een verzamelplan van alle secties aanwezig. In de minuutplans mochten na 1 oktober 1832 geen wijzigingen meer worden aangebracht. Zodoende weerspiegelen de minuutplans de situatie op het moment van de oprichting van het kadaster, 1 oktober 1832.

OAT's zijn Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels en horen bij de minuutplans. In de OAT's wordt o.a. vermeld wie de eigenaar van elk perceel was en hierin vind je ook gegevens over de grootte en aard van het perceel. De OAT's zijn geordend op kadastraal perceelnummer. De OAT's geven de situatie weer op het moment van de invoering van het kadaster in oktober 1832. Evenals in de minuutplans mocht in de OAT's niets worden gewijzigd.

Op basis van de OAT werd in 1832 de oudste perceelsgewijze of kadastrale legger samengesteld. In de leggers mochten wl wijzigingen worden aangebracht. De leggers zijn registers waarin artikelsgewijs per eigenaar en vruchtgebruiker alle eigendommen staan vermeld, met daarbij de oppervlakte, klasse en belastbare opbrengst en een korte omschrijving van de veranderingen die hebben plaatsgehad.

Op de hulpkaarten worden de wijzigingen van de grenzen op perceelniveau met verschillende kleuren aangegeven. Uit de verwijzingsstaat blijkt uit welke oude percelen de nieuwe zijn ontstaan en voor welke oppervlaktes. Op de hulpkaarten worden gestandaardiseerde kleuren gebruikt voor tekening en tekst :

Filiatie is de relatie tussen vervallen en nieuwe percelen en omgekeerd. Filiatie laat zien uit welke oude vroegere percelen een perceel is ontstaan (samenvoeging) of naar welke nieuwe latere percelen een perceel is overgegaan (splitsing).

Voor een volledige, en betere, beschrijving zie hier.


Topografische Kaart Avereest

Om te zoeken naar interessante objecten (POI) in de Gazetteer : geef een zoekterm in b.v. villa.


Gebouwen Kaart Avereest


Ouderdom gebouwen Nederland

3D Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Nederland 3D Tijdreis

Topo Namenzoeker