Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Afbraak loods met werverij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 5 December e. k., ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, des morgens te 12 uren , publiek te verkoopen:

De Afbraak eener Loods, waarin eene WEVERIJ is uitgeoefend, staande aan de Dedemsvaart op den hoek der Molenwijk; benevens de zich daarin bevindende Weefgetouwen: alsmede eene partij best Linnen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 274

Note :Ten verzoeke van Berend Berends junior handelend in hoedanigheid van Commissares Bestuurder der Werkverschaffing te Avereest