Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerderij met schuur en hooiberg

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 10 December e. k., des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. W. van der GRAAFF aldaar, publiek te doen inzetten:

Een Boerenhuis, Tuin en Erf, met Schuur en Hooiberg, met daarachter gelegen Bouw- en Weilanden, liggende aan de zuidzijde der Dedemsvaart; bij de verkoopster zelve in gebruik; te zamen groot 3.45.80.

Aanvaarding 1 Mei e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 277

Note :Ten verzoeke van Geesje Schuurman weduwe van wijlen Willem van der Graaf

Note : Het betreft hier Sectie K nr 95, 94, 96, 97, 93 en 99