Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Diverse huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 4 December a. s., des middags ten 12 ure, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, en op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen : ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN te Avereest.

a. Een huis en erf met schuur en daarbij gelegen bouwland, staande aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, te zamen groot 0-44-10, thans bewoond wordende door G. WIBIER en G. J. KESIMAAT.

b. Een huis, bestaande uit vier woningen en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange of Kruizinga's wijk, te zamen groot 0-47-48, thans bewoond wordende door ALBERTJE STRIJKER.

c. Een huis met dubbele woning en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-04-46, thans bewoond wordende door de Wed. MENSINK en JELLES.

d. Een huis met drie woningen, schuur en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-08-22, thans bewoond wordende door L. SCHREUDER, J. de WALS en de Wed. A. RIENTJES.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei e. k. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 273

Note : a) Het betreft hier Sectie L nr 906 en 905

Note : b) Het betreft hier Sectie L nr 871, 872, 873, 874 en 875

Note : c) Het betreft hier Sectie L nr 840, 841 en 839

Note : d) Het betreft hier Sectie L nr 806, 807 en 808