Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis erf en landerijen met Smidsland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle en Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest zijn voornemens, op Maandag den 9 December, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. A. MOL aldaar, publiek te doen inzetten:

EEN HUIS EN ERF, met bijgelegen Landerijen, liggende aan de westzijde der Dedemsvaart in de gemeente Avereest, tusschen H. van MUNSTER en de Wed. R. BOKKING, te zamen groot 4.42.70.

Een perceel Land, genaamd Smidsland, aan de westzijde van het Ommer kanaal, in de gemeente Avereest, groot 0.38.70.

Aanvaarding 1 Mei e, k. Inlichtingen te bekomen bij de Notarissen voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 276

Note : Het betreft hier Sectie I nr 736, 737, 738 en 130 t/m 138 en 125 t/m 128

Note : Het betreft hier Smidsland Sectie I nr 639