Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boelgoed

- Posted in Inboedel by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag 21 Augustus a.s., 's voormiddags om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer B. NIJHUIS te Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Kabinet, secretaire, linnenkastje, cilinder-bureau, canapé, 2 Friesche staartklokken, groote spiegel, Berlijn-zilveren servies, koper-, tin-, blik- en aardewerk, kleine schilderijen, twee beste veeren bedden, 21 korven met bijen, honingpers, ledige bijenkorven, een beste punter, eenige aalfuiken, melkgereedschap, een looden pomp (afkomstig van de school), en wat verder te voorschijn zal worden gebragt.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1571

Note : Verkochte goederen o.a. een bak, ijzerwerk, rommel, ton, aardewerk, slede, kantwerk, bont en glaswerk, fuiken, boeken, inktstel,theepot, glaswerk, koffiekan, lepels en vorken, blikwerk, theebladen, ijzeren potten, ijzeren pannen, koffiemolen, zeef, laken, matten, doofpot, ketel, stoven, strijkijzer, kist, koperen ketels, lamp, barometer, turfbak, spiegel, berlijn zilveren servies, tafel, punter, beddegoed, korven met bijen, ledige bijenkorven, kabinet, secretaire, linnenkast, bureau, klok, bed, spiegel, canape en een vogel met kooi.
Totale opbrengst ƒ 641.70