Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

In volle werking zijnde glasblazerij

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag 7 Januarij, 's voormiddags ten elf ure, ten huize van L. STEENBERGEN, logementhouder te Avereest aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om 14 dagen later publiek te verkoopen:

A. Ten verzoeke van de Weduwe en Erven van den Heer H. A. STEENBERGEN:

1°. Eene in volle werking zijnde GLASBLAZERIJ, zeer gunstig gelegen aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, bestaande uit twee glashutten, pottenkamer, molenkamer en magazijn, directeurswoning en vijftien arbeiderswoningen met erven, werven, enz., te zamen groot 0.57.75 hectare.

2°. Eene groote uitgestrektheid (meest alle besneden) BOVENVEENEN (lange en sponturfveen) met ONDERGROND en daarop staande kalkfabriek en arbeiderswoning, alle gelegen aan de Lutterhoofdwijk, gemeente Gramsbergen, beslaande de veenen een oppervlakte van ongeveer 70 hectare, de ondergrond van ruim 131 hectare. Aanwijzing zal gedaan worden door den veenbaas JAN POL alle Dingsdagen en Vrijdagen.

3° Eene KEUTERIJ, gelegen in de gemeente Ambt Hardenberg, groot 2.13.60 hectare.

Alles breeder bij verkoopboekjes omschreven, tegen betaling van ƒ 1 te bekomen bij voornoemden Notaris, acht dagen vóór den verkoop.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1877

Note : Ten verzoeke van Mejufvrouw Johanna van de Wetering weduwe van den Heer Hilbert Alberts Steenbergen

Note : Directeurshuis Sectie I nr 899 met zeven arbeiderswoningen Sectie I nr 745, 746, 747, 748, 749, 750, 954 en verlaten glasfabriek Sectie I nr 900

Note : Nieuwe inwerking zijnde glashut, pottenkamer molenkamer en magazijn Sectie I nr 901, 902 en 8 arbeiders woningen Sectie I nr 761, 762, 763, 764, 954, 955, 956 en 957