Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding graven vaart

- Posted in aanbesteding by

De Heer Mr. W. J. van DEDEM is voornemens den 29 van Oogstmaand, (Augustus), aanstaande, voor den middag om tien uuren, in het Logement de Herderinne te HASSELT publiek aan de minstaannemende aanbesteden:

HET GRAVEN VAN EEN GEDEELTE VAN DE NIEUWE VAART van HASSELT naar DE AVEREEST, lopende dit porceel van de Lichtmis tot aan de Hulst, ter diepte van zes en een half en ter breedte van zes en dertig Rhynlandsche Voeten, op het daaglyksche Water.

Iemand gading Hebbende kome op tyd en plaats voorschreven; zullende de Bestekken twee dagen voor de besteding in voormelde Logement ter lezing leggen, en inmiddels eenige onderrigting begeert, zich kunnen addresseeren by den Heere Aanbesteder, ten huize van Mevrouw de Wedw. van MARLE te Zwolle of by den Secretaris Mr. Z. TYL te Hasselt.

Bron : Delpher.nl