Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

De Heer en Mr. W. J. v. DEDEM, is voornemens op Dingsdag die zijn zal den 13 Maart (Lentemaand) aanstaande, ten huize van B. DROST, in het Logement de Herderin te Hasselt, publicq aan de minstaanneemende te Besteeden:

Het METSELEN van een CAPITALE STEENEN SLUIS en KLAPBRUGGE daar over, op de nieuwe Vaart van Hasselt naar de Avereest met de daarby benodigde Materialen.

Zullende de Bestekken ten eersten ter lezing worden voorgelegd, ten minsten 8 Dagen voor de Besteding in gemelde Logement, en te Zwolle in het nieuwe Heeren Logement aan de groote Markt.

Bron : Delpher.nl