Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Eike en beuke bomen

- Posted in Verkoop by

De Hoog Wel Geboren Heeren R. H. en C. Baron de VOS VAN STEENWYK, en W. J. Baron van DEDEM, zyn voornemens, op Woensdag den 13den dezer maand, des voormiddags tien uren, ten Huize van den Kastelein Jan Kok, voor de Brug te Ommen, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, publiek te Verkoopen:

ongeveer 256 stuks EIKEN, 93 stuks DENNEN, en 95 stuks BEUKE BOMEN, staande te Arrien en Stegeren, en op Donderdag den 14den, des morgens 10 uren, aan de Vaart, ongeveer 225 stuks EIKEN en 65 stuks DENNEN BOMEN, staande op den Huizen en Oosterhuizen.

Iemand eenige informatie begerende, kunnen dezelve bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris en by M. J. Kruizinga aan de Vaart.

Bron : Delpher.nl