Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding twee gebouwen

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens, met de Leverantie van alle de benodigde Materialen en verder Arbeids-loon aan de minstaannemende aantebesteden :

Het zetten van twee GEBOUWEN in het Arrien-veen aan de Nieuwe Vaart, gemeente Ommen. En waarvan de aanbesteding zal geschieden op Dingsdag den 20sten Januarij aanstaande, des morgens om 11 uren ten huize van de heer Kruijsinga aan de Veene-Brug bij de Ommer-schans.

Zullende de Bestekken en Conditien drie dagen bevorens ten gemelde huize, ter lezing en visie leggen.

Bron : Delpher.nl