Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Enige Morgens venen

- Posted in Verkoop by

Men is voornemens op Maandag den 22 Februarij 1819, ten huize van de Wed. Stygh te Ommen, des nademiddags om drie uur, of dadelijk na afloop der inzate en verkoop van de VEENEN der Stad Ommen, ten overstaan van den Notaris J. Amama Chevallerau, in het openbaar te doen inzetten, en op Maandag den 8 Maart daaraanvolgende, op uur en plaats voorschreven finaal te verkoopen, eenige Morgens VEEN, in Arrien gelegen in het Schoutambt van Ommen, als:

In het eerste Blok.

1°. Ruim een en een halve Morgen Rhijnl. van het begin van de tien Roeden, dewelke mede in dat Parceel begrepen zijn, tot aan de Hoofdwijk.

2°. Ruim zeven Morgen bezuiden de Hoofdwijk tot aan de Capitale Vaart.

3°. Ongeveer tien Morgen bezuiden de Capitale Vaart tot aan een gemaakte Grup, hebbende deze drie Parceelen het Slag van de Stad Ommen ten Oosten, en de Heer van Dedem en Comp. ten Westen.

In het tweeede Blok.

4°. Ongeveer vier Morgen van de Wijk tot aan de Vaart.

5°. Ongeveer zes Morgen van de Vaart tot aan het 3de Blok; hebbende deze 2 Parceelen ten Oosten het Slag van Steenbergen en ten Westen de Heer van Dedem en Comp.

Alle welke Veenen zijn van de beste qualiteit, voor het grootste gedeelte begrupt, en direct aan de Vaart naar Hasselt gelegen, of aan de Hoofdwijk, zoo dat dezelve dadelijk om te Verveenen kunnen worden opgestooken.

De aanwijzing zal geschieden door Gerrit Last, wonende aan de Vaart.

De dagen van betaling zullen voor de Kopers zoo gunstig mogelijk gesteld worden, en de Conditien 14 dagen voor de inzate ter lezing leggen ten Kantore van den Notaris voorn.; ten huize van M. J. Kruizinga en R. Vening aan de Vaart; voorts te Meppel in de Wildeman, op het Hogeveen bij van Slooten, en te Hasselt in de Herderin.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 401 en 408