Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Het PLAATSELIJK BESTUUR van AVEREEST, is voornemens op Maandag den 7 October 1822, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van de Heer M. J. KRUISINGA in die Gemeente publiek aantebesteden:

Het BOUWEN van een SCHOOL en SCHOOLMEESTERSHUIS, waarvan de Conditien en teekening aldaar van hedenaf ter lezing liggen en nader onderrigt te bekomen is bij den ondergeteekende.

Schout der Gemeente R. S. van der GRONDEN.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding huis

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens op Maandag den 11 Maart 1822, des voordemiddags ten elf uren, ten huize van den Kastelein Habers aan de Nieuwe Turfvaart in de Arrien Veen Colonie, publiek aan de minst aannemende Aantebesteden:

Het BOUWEN van een HUIS, waarin Twee Woningen, achter de Kerk, Waarvan bet Bestek en Teekening van heden al ter visie ligt, ten huize van Habers voornoemd.

Bron : Delpher.nl