Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Het PLAATSELIJK BESTUUR van AVEREEST, is voornemens op Maandag den 7 October 1822, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van de Heer M. J. KRUISINGA in die Gemeente publiek aantebesteden:

Het BOUWEN van een SCHOOL en SCHOOLMEESTERSHUIS, waarvan de Conditien en teekening aldaar van hedenaf ter lezing liggen en nader onderrigt te bekomen is bij den ondergeteekende.

Schout der Gemeente R. S. van der GRONDEN.

Bron : Delpher.nl