Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

56 bunder veen

- Posted in Verkoop by

Op Maandag den 14 April eerst komende, zal ten Huize van M. J. KRUIZINGA, aan de Dedems Vaart, des voormiddags tien uren Inzate, en op Maandag den 21sten dito, finale Verkoop in het openbaar geschieden :

Van ongeveer 56 Bunders VEEN, gelegen op Reezer achterveld, ten deele aan de Arrier hoofdwijk, en begrupt, in drie parceelen, - om dadelijk na finale toerwijzing te worden aanvaard.

De aanwijzing zal geschieden door Harmen Agtersmit, Wonende in de Tent van Klaas Olthuis, op voorschreven Veen.

Bron : Delpher.nl

Tien bunder veen met ondergrond

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, als daartoe last hebbende, zal op Dingsdag den 11 Maart eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten huize van M J KRUIZINGA, aan de Vaart bij de Ommerschans doen inzetten, en op Dingsdag den 18den derzelve maand, op uur en plaats voorschreven, finaal verkoopen :

Ruim tien Bunder (12 Morgen) VEEN met de ONDERGROND, geleden in het Tweede Blok der Arrier Verdeelde Veenen, reeds geheel door opgewijkt, tusschen de Vaart en de Wijk, bij de Nieuwe Mole.

Nader informatie te bekomen bij M. J. KRUIZINGA, waar tevens voor de aanwijzing zal gezord worden.

Bron : Delpher.nl