Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Tien bunder veen met ondergrond

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, als daartoe last hebbende, zal op Dingsdag den 11 Maart eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten huize van M J KRUIZINGA, aan de Vaart bij de Ommerschans doen inzetten, en op Dingsdag den 18den derzelve maand, op uur en plaats voorschreven, finaal verkoopen :

Ruim tien Bunder (12 Morgen) VEEN met de ONDERGROND, geleden in het Tweede Blok der Arrier Verdeelde Veenen, reeds geheel door opgewijkt, tusschen de Vaart en de Wijk, bij de Nieuwe Mole.

Nader informatie te bekomen bij M. J. KRUIZINGA, waar tevens voor de aanwijzing zal gezord worden.

Bron : Delpher.nl