Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

56 bunder veen

- Posted in Verkoop by

Op Maandag den 14 April eerst komende, zal ten Huize van M. J. KRUIZINGA, aan de Dedems Vaart, des voormiddags tien uren Inzate, en op Maandag den 21sten dito, finale Verkoop in het openbaar geschieden :

Van ongeveer 56 Bunders VEEN, gelegen op Reezer achterveld, ten deele aan de Arrier hoofdwijk, en begrupt, in drie parceelen, - om dadelijk na finale toerwijzing te worden aanvaard.

De aanwijzing zal geschieden door Harmen Agtersmit, Wonende in de Tent van Klaas Olthuis, op voorschreven Veen.

Bron : Delpher.nl