Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Herberg te huur

- Posted in Verhuur by

Men is voornemens op Maandag den 8 Maart aanstaande des voormiddags te elf uren ten huize van den Heer M. J. KRUIZINGA, te Avereest publiek tegen Mei aanstaande voor den tijd van 6 Jaren te VERHUREN:

De HERBERG door gezegde Heer Kruizinga bewoond, leggende aan de Vaart, en de Groote Weg van Ommen naar Hogeveen en Meppel, met daarbij behorende GETIMMERTENS en HOFGROND, mitsgaders ongeveer zes Bunders ongecultiveerd LAND.

Bron : Delpher.nl