Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

34 bunder veen met ondergrond

- Posted in Verkoop by

Op Dingsdag den 31sten Mei eerstkomende, zal des voormiddags tien uren, ten Huize van M. J. KRUIZINGA aan de Vaart bij de Ommerschans, worden ingezet, om op Dingsdag den 14den Junij, finaal te worden verkocht:

Ongeveer 34 Bunders VEEN met de ONDERGROND, van de beste kwaliteit, van 1 el 4 palmen, tot ruim 3 el diepte; gelegen in het Reezerveld, in de strekking, tusschen den Vrieschendijk en de Reest, zijnde de Hoofdwijk tot aan hetzelve reeds doorgegraven, om de Turf met groote vaartuigen te kunnen vervoeren.

Zullende eerst in perceelen, ten noorden en zuiden de Wijk, en daarna in massa worden geveilt. Iemand nadere informatie begerende, vervoege zich bij JAN GOEDKOOP te Zwartsluis, of bij den Notaris CHEVALLERAU te Ommen.

Bron : Delpher.nl