Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

44 bunder hoogveengronden

- Posted in Verkoop by

Men is voornemens op Maandag den 10 October 1825, des morgens ten elf uren, ten huize van den Heer M. J. Kruizinga aan de Dedemsvaart in Perceelen te doen Inzetten en veertien dagen daarna ter zelver plaats in het openbaar te Verkoopen:

Vier-en-veertig Bunders acht-en-twintig Roeden HOGEVEENGRONDEN, beste qualiteit, liggende in het achterveld in de Buurschap Rheze, schietende van af de Rivier de Reest tot aan de Vriesendijk.

Nadere informatien zijn te bekomen ten huize van den Heer Kruizinga voornoemd en ten Kantore van den Notaris A. NILANT te Nieuwleusen alwaar de Conditien in tijds ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl

Note : Verkoop is niet doorgegaan ! De verkoper was Meine Jelkes Kruizinga.

Akte : Niland nr 63 en 65

Aanbesteding schoolgebouw

- Posted in aanbesteding by

De BURGEMEESTER der Gemeente Ommen en Avereest, zijn voornemens onder goedkeuring van Z. Exc. den Heer GOUVERNEUR der Provincie Overijssel, op Donderdag den 29sten dezer maand September, des morgens tien uren, ten huize van M. J. Kruizinga aan de Dedemsvaart, openbaar aantebesteden:

Het BOUWEN van een geheel NIEUW SCHOOLGEBOUW, benevens de LEVERANTIE der BOUWSTOFFEN, in de Buurtschap Arrien aan voorzeide Vaart; waarvan het Bestek ter lezinge legt ten huize van ROELOF VEENINGER aan de Vaart en ter Secretarien van voornoemde Gemeenten.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier Sectie D nr 96a