Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf Het Spijker

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, openbaar Notaris, residerende te Ommen, zal als lasthebbende van zijne Principalen, op Dingsdag den 23sten dezer, des voormiddags tien uren, ten huize van F. Boterman aan de Vaart, in de Gemeente Ambt Ommen, bij de Kalk-Ovens, doen inzetten, om acht dagen daarna finaal te Verkoopen:

Een HUIS en ERF, het SPIJKER genaamd, gelegen in den Veldhoek, na bij de Arrier Hoofdwijk, Gemeente Ambt Ommen, alsmede een daar naast gelegen HUIS, met twee Woningen, benevens eenige LANDERIJEN aldaar bij gelegen. In drie Percelen zoo als door voornoemde F. Boterman, zal worden aangewezen.

Welke Goederen kunnen worden aanvaard op den 1sten Mei eerstkomende.

Bron : Delpher.nl