Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erve met huisje

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke en ten Huize van G. Korting aan 's Rijks Vaart in de Gemeente Avereest, op Maandag den 8sten October, des voormiddags ten 10 uren, doen inzetten, om op Maandag den 15den, finaal te verkoopen:

1°. Een HUIS en ERVE, sedert weinige Jaren nieuw gebouwd, staande en gelegen aan 's Rijks Vaart voorschreven, voorzien van vijf goede en ruime Vertrekken, Zolder en daarbij staande SCHUUR.

2°. Een HUISJE daarbij staande, voorzien van drie Vertrekken en Zolder.

3°. Drie Perceelen LAND, gelegen bij voornoemde Huizen.

Nader informatie te bekomen bij den verkooper voornoemd.

Bron : Delpher.nl