Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Erve Schotkamp

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU Notaris te Ommen, zal, als lasthebbende van zijnen Principaal, op Maandag den 10den December eerstkomende, des voormiddags 10 uren, ten Huize van Hubert Habers, aan de R. C. Kerk aan de Rijksvaart, in de Gemeente Ambt Ommen, doen inzetten en den 17den derzelver maand, ter zelfder uur en plaats verkoopen :

1°. Een kapitaal, voor weinig Jaren nieuw gebouwd HUIS, bij genoemde Kerk gelegen, aan de Hoofdwijk, waarin mee veel succes de Bakkerij, Winkelnering en Herberg, wordt uitgeoefend, bestaande in verscheiden Kamers en ruime Stalling, voorts met ruim daarbij gelegen 1 1/2 Bunder, afgeveende Grond, ten deele gecultiveerd.

2°. Het ERVE Schotkamp, gelegen in den Oosterhuizen, Gemeente Avereest, aan de Schotkamps Wijk, bestaande in een Huis, voorts ruim twintig Bunders, zoo BOUW, WEIDELAND als VELDGROND bij hetzelve gelegen.

3°. Een sedert weinig Jaren gebouwd HUIS, met drie WONINGEN, met ongeveer zeven Bunders gecultiveerd en ongecuitiveerd VELD- en VEENGROND.

Zulks begerende, knnnen nader informatie bekomen, ten Kantore van een voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl