Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Op Vrijdag, den 14den Maart des jaars 1828, des middags ten 12 ure, zal, onder nadere approbatie van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, door den Gouverneur der provincie Overijssel, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten', en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in de provincie Overijssel, aan het lokaal van het Gouvernement te Zwolle, worden aanbesteed :

1°. Het aanleggen van een klein Kanaal van af het uiteinde der wijken van de Rijksvaart van Hasselt naar de Avereester Veenen , tot in de nabijheid van de rivier de Vecht, bij het gehucht Ane.

2°. Het bouwen van een steenen Schutsluis aan den mond van het gezegde kanaal aan de regter oever van de rivier de Vecht.

Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, op hetwelk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en behalve aan het lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage en te Brussel, en aan dat van het Gouvernement der Provincie Overijssel, te Zwolle, ter lezing liggen: aan de Vaart, in de Herberg de Lichtmis, en bij Kruisinga , aan de Ommerschans.

Bron : Delpher.nl