Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Te huur een huis met bakkerij

- Posted in Verhuur by

De Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, residerende te Ommen, Provincie Overijssel, zal namens zijne Principalen op Woensdag den 11den Februarij 1829, des morgens om elf uren, publiek aan de meestbiedenden VERHUREN:

ten Huize van Huber Habers, het door hem bewoond wordende HUIS, gelegen bij de R. C. Kerk aan de Dedemsvaart in Arrien, voorzien van vijf beneden Kamers, ruim Voorhuis en BAKKERIJ; alsmede twee boven Kamers, ruime Kelder en Schuur of Achterhuis, zeer geschikt voor een LOGEMENT of ander Neringdoend Bedrijf,

Nader onderrigt te bekomen bij T. BOTERMAN, Veenbaas aan voorz. Vaart.

Bron : Delpher.nl