Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Tapperij het ZWAANTJE

- Posted in Verkoop by

De Notaris J. C. BOUWMEESTER, residerende te Nieuwleusen, zal, als lasthebbende van deszelfs Principalen, op Saturdag den 16 Januarij 1830, des voordemiddags om elf uren, ten huize van den Heer Kruizinga, aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en acht dagen daarna , den 23 Januarij daaraanvolgende, op uur en plaatse, finaal verkoopen :

Een PLAATSJE en TAPPERIJ: het ZWAANTJE genaamd, bestaande in een HUIS met ruim vijf bunders BOUW- en GROENLAND, gelegen aan gemelde Dedemsvaart.

Informatie hiervan is te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, en bij den bewoner Jacob Visscher aldaar.

Bron : Delpher.nl