Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Beste hoge venen

- Posted in Verkoop by

De Heeren W. J. van DEDEM en J. HEERE, Eigenaren der DEDEMSVAART en annexe Veenen in Overijssel, zijn voornemens op Maandag den 1sten Maart 1830, des morgens om tien uren, ten huize van F. Boterman, Veenbaas aan gezegde Dedemsvaart, publiek in perceelen te doen inzetten, en op den 15den Maart daaraanvolgende op uur en plaatse voorschreven finaal te verkoopen :

Eenige besnedene klinken beste HOOGE VEENEN, dadelijk ter afvoer langs gezegde Vaart gelegen, waarvan de betaling in VIER VIJF tot ACHT JAREN zal kunnen geschieden, naar mate dezelve zullen kunnen worden vergraven;

Iemand hier in gading makende en nader onderrigt aanwijzing of opgave en nota der perceelen begerende, adressere zich bij voorn. Veenbaas bij de R.C. Kerk aan de Vaart of wel bij de Heeren Notarissen J. AMAMA CHEVAILERAU te Ommen en J. C. BOUWMEESTER te Nieuwleusen; - zoo als die gene die natte SPONTURF VEENEN in Lutten, begeeren te huren, of om de helft te turven, bij voorn. Veenbaas mede nader onderrigt en inlichting kunnen bekomen.

Bron : Delpher.nl