Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

46 bunder zware zwarte veenen

- Posted in Verkoop by

Mr J. AMAMA CHEVALLERAU, en J. C. BOUWMEESTER, Notarissen in het Kanton Ommen, Provincie Overijssel, zullen, ten verzoeke van hunne Principaal, op den 26sten dezer maand October, des voormiddags 10 uren, ten Huize van M. J. Kruizinga, aan de Dedemsvaart, bij de Ommerschans, doen inzetten, om den 2den November finaal te verkoopen :

Ongeveer 46 Bunders BESNEDEN ZWARE ZWARTE VEENEN; van de beste kwaliteit, gelegen aan de Hoofdwijk en de Dedemsvaart, ter diepte van een El zeven Palmen, tot ruim vier Ellen 2 Palmen, in het Reezer Achterveld, kunnende de Turf op de voorzijde Wijk en Vaart met de grootste Vaartuigen naar Holland en elders met de volle vracht worden vervoerd.

Nader informatie te bekomen bij den Heer KRUIZINGA voornoemd.

Bron : Delpher.nl