Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

De KOMMISSIE, belast met de daarstelling van een KERKGEBOUW aan de Dedemsvaart in Overijssel, is voornemens op Dingsdag, die zijn zal den 8sten Mei 1832, des morgens ten elf uren, ten Huize van D. W. Diepenheim, in het Hof van Holland te Zwolle, publiek aan de minstaannemende, op allergunstigste Voorwaarden, te BESTEDEN :

Het OPBOUWEN van ene nieuwe KERK en PREDIKANTS WONING voor de Hervormden, met de LEVERANTIE van alle daartoe benodigde MATERIALEN. Waarvan de Bestekken en Teekeningen van af den 27sten April 1832 ter visie en lezing zullen liggen bij D. W. Diepenheim voornoemd en F. Boterman, Veenbaas, wonende aan de Kalkwijk bij de R. C. Kerk aan de Dedemsvaart.

Iemand nader onderrigt of aanwijzinge begerende, adressere zich bij E. Neuis of B. Plomp, Timmermans Bazen, aan voorn. Vaart.

Bron : Delpher.nl