Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding school

- Posted in aanbesteding by

Het GEMEENTE BESTUUR van Avereest, zal op Vrijdag den 19den julij aanstaande, des morgens om 10 uren, onder nadere approbatie van H. E. G. A. Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, ten huize van den Heer J. M. Kruizinga te Avereest, aan de minstbiedende aan besteden :

Het BOUWEN van eene NIEUWE SCHOOL aan de Sponturf's wijk, in de gemeente Avereest, met de Leverantie der daartoe benoodigde MATERIALEN.

Waarvan het Bestek en Teekening acht dagen te voren ter inzage zullen liggen ten huize van den Heer Kruizinga voornoemd.

De Burgemeester van de gemeente Avereest, O. Z. van SANDICK.

Bron : Delpher.nl

Venen, ondergrond en enige huizen

- Posted in Verkoop by

Men is voornemens ten huize van Frederik Boterman, aan de Dedemsvaart, den 11den Maart 1833, des voormiddags ten 10 uren, te doen inzetten, en 8 dagen daarna publiek aan den meestbiedenden te verkoopen:

Eenige perceelen VEENEN en ONDERGRONDEN, als mede eenige HUIZEN, alle gelegen in de nabijheid der thans gebouwd wordende Gereformeerde Kerk.

Iemand meerdere informatien of aanwijzing begerende, vervoege zich bij den Heer NICOLAAS KETELAAR of FREDERIK BOTERMAN, beide aan de Dedemsvaart woonachtig.

Bron : Delpher.nl