Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Venen, ondergrond en enige huizen

- Posted in Verkoop by

Men is voornemens ten huize van Frederik Boterman, aan de Dedemsvaart, den 11den Maart 1833, des voormiddags ten 10 uren, te doen inzetten, en 8 dagen daarna publiek aan den meestbiedenden te verkoopen:

Eenige perceelen VEENEN en ONDERGRONDEN, als mede eenige HUIZEN, alle gelegen in de nabijheid der thans gebouwd wordende Gereformeerde Kerk.

Iemand meerdere informatien of aanwijzing begerende, vervoege zich bij den Heer NICOLAAS KETELAAR of FREDERIK BOTERMAN, beide aan de Dedemsvaart woonachtig.

Bron : Delpher.nl