Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding school

- Posted in aanbesteding by

Het GEMEENTE BESTUUR van Avereest, zal op Vrijdag den 19den julij aanstaande, des morgens om 10 uren, onder nadere approbatie van H. E. G. A. Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, ten huize van den Heer J. M. Kruizinga te Avereest, aan de minstbiedende aan besteden :

Het BOUWEN van eene NIEUWE SCHOOL aan de Sponturf's wijk, in de gemeente Avereest, met de Leverantie der daartoe benoodigde MATERIALEN.

Waarvan het Bestek en Teekening acht dagen te voren ter inzage zullen liggen ten huize van den Heer Kruizinga voornoemd.

De Burgemeester van de gemeente Avereest, O. Z. van SANDICK.

Bron : Delpher.nl