Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Een huis, where en schuur

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris. te Nieuwleusen en Avereest, zal ten huize van den Heer M. J. Kruizinga te Avereest, op Vrijdag den 7den Maart 1834, des morgens te 12 uren, inzetten, en acht dagen later, verkoopen :

1°. Een HUIS, WHERE en SCHUUR, staande aan de Dedemsvaart, digt bij de Kolonie Ommerschans en den Heer Kruizinga, zeer geschikt tot het houden van een Logement of Bakkerij, voorzien van verscheidene Vertrekken en Woningen, en vele Commoditeiten, thans gedeeltelijk bewoond door den Heer R. M. SONDAG.

2°. Circa een bunder en negen roeden BOUW-, HOOI- en WEILAND, daaraan gelegen.

Nadere informatien ten Kantore van den Notaris voornoemd, bij wien de Conditien ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl