Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding pastorij

- Posted in aanbesteding by

KERKVOOGDEN van De HERVORMDE GEMEENTE te Avereest, zijn voornemens door den Notaris Mr. O. Z. van SANDICK , onder nadere approbatie, op Dingsdag den 23sten Junij 1835, des morgens ten tien uren, ten huize van den Heer M. J. Kruizinga te Avereest, publiek AAN TE BESTEDEN :

Het BOUWEN van eene geheel Nieuwe PASTORIJ in de Gemeente Avereest.

De Conditien en Bestek zullen inmiddels ter visie en lezing liggen ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ten huize van den Heer M, J. Kruizinga te Avereest; op Woensdag den 10 Junij 1835, 's voormiddags te elf uur, doen inzetten en acht dagen later publiek verkoopen :

1°. Een kapitaal HUIS en ERF, staande aan de Dedemsvaart, gemeente Ambt Ommen, zoowel tot een Heeren HUIS als tot aller handel, zeer geschikt, voorzien van onderscheidene vertrekkenen commoditeiten, thans bewoond gedeeltelijk door E. Nuis en den Heer Sondag

2°. Circa vier Bunders ZAAI-GRAS en VEENGROND, gelegen als voren.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris te Nieuwleusen, alsmede ten Kantore van den Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen.

Bron : Delpher.nl

Verpachting molen met molenaarswoning

- Posted in pacht by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, ten Huize van den Heer M. J. KRUIZINGA te Avereest, op Woensdag den 4den Maart 1835, des morgens te elf ure, publiek VERPACHTEN:

Een KOREN-, WIND- en PELMOLEN, staande aan de Dedemsvaart, Gemeente Ambt Ommen, met daarbij gelegen MOLENAARS WONING en TUIN, thans in gebruik bij JAN VELDMAN.

Bron : Delpher.nl