Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachting molen met molenaarswoning

- Posted in pacht by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, ten Huize van den Heer M. J. KRUIZINGA te Avereest, op Woensdag den 4den Maart 1835, des morgens te elf ure, publiek VERPACHTEN:

Een KOREN-, WIND- en PELMOLEN, staande aan de Dedemsvaart, Gemeente Ambt Ommen, met daarbij gelegen MOLENAARS WONING en TUIN, thans in gebruik bij JAN VELDMAN.

Bron : Delpher.nl