Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ten huize van den Heer M, J. Kruizinga te Avereest; op Woensdag den 10 Junij 1835, 's voormiddags te elf uur, doen inzetten en acht dagen later publiek verkoopen :

1°. Een kapitaal HUIS en ERF, staande aan de Dedemsvaart, gemeente Ambt Ommen, zoowel tot een Heeren HUIS als tot aller handel, zeer geschikt, voorzien van onderscheidene vertrekkenen commoditeiten, thans bewoond gedeeltelijk door E. Nuis en den Heer Sondag

2°. Circa vier Bunders ZAAI-GRAS en VEENGROND, gelegen als voren.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris te Nieuwleusen, alsmede ten Kantore van den Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen.

Bron : Delpher.nl