Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding pastorij

- Posted in aanbesteding by

KERKVOOGDEN van De HERVORMDE GEMEENTE te Avereest, zijn voornemens door den Notaris Mr. O. Z. van SANDICK , onder nadere approbatie, op Dingsdag den 23sten Junij 1835, des morgens ten tien uren, ten huize van den Heer M. J. Kruizinga te Avereest, publiek AAN TE BESTEDEN :

Het BOUWEN van eene geheel Nieuwe PASTORIJ in de Gemeente Avereest.

De Conditien en Bestek zullen inmiddels ter visie en lezing liggen ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl