Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Nijmeijers veenslag

- Posted in Verkoop by

De Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen en Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen, als lasthebbende van hunne Principalen , zullen op den 3den Mei 1837, des middags twaalf uren, ten huize van F. Boterman aan de Dedemsvaart, doen inzetten en den 17den Mei daaraanvolgende finaal verkoopen :

Het zoogenaamde NIJMEIJERS VEENSLAG, in de Markte van Diffele, boven den Vrieschen dijk , groot circa 25 1/3 Bunder, belend ten noorden en westen het VEEN van den Heer Eekhout, en ten oosten het slag der erven Crull.

De aanwijzing zal geschieden door H. Posthoorn aan de Dedemsvaart, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van den eerstgenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 591

Note : Het betreft hier Sectie E nr 155