Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veenslag erve Broens

- Posted in Verkoop by

De Notarissen W. CHEVALLERAU te Ommen en Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen, zullen ten verzoeke van de Erven Hermannus Crull te Venebrug, op Zaturdag den 15den Julij 1837, des voormiddags tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, doen inzetten, ten einde op den 29sten diermaand, ter zelfder uur en plaatse finaal te verkoopen :

Het VEENSLAG van het Erve BROENS, in de Markte van Diffelen, Gemeente Avereest , boven of noordwaarts van den zogenoemde Vrieschen of Statendijk, groot 25 bunders, 5 roeden, 40 ellen, belend ten noorden en westen aan de Veenen van de Heeren EEKHOUT, ten oosten aan die van de EIGENAREN der Dedemsvaart, S. E. N°. 154.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den eerstgenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 620