Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Pacht koren-wind- pelmolen

- Posted in pacht by

De Notarissen Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen en W. CHEVALLERAU te Ommen, zullen ten huize van Mejufvrouw de Weduwe M. J. Kruizinga te Avereest, op Vrijdag den 1sten December 1837, des morgens te elf ure, publiek verpachten, om op den 1sten Mei 1838, te aanvaarden:

Een KOREN-WIND- en PELMOLEN, staande aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, met daarbij gelegen Molenaars WONING en TUIN, thans in gebruik bij JAN ten KATE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 650

Note : Egberdina Sandman weduwe van Meine Jelkes Kruizinga aan Hermannus Janssen te Genemuiden

Note : Het betreft hier Sectie D nr 370 en 370a