Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding school

- Posted in aanbesteding by

Het GEMEENTE BESTUUR van AVEREEST, zal onder nader approbatie van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN, op Woensdag den 27sten Februarij 1839, des morgens te tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden :

Het BOUWEN van eene nieuwe SCHOOL aan de Dedemsvaart, met de Leverantie van alle daartoe benoodigde Materialen.

De bestekken, teekeningen en voorwaarden zullen ter visie leggen van af Vrijdag den 16den Februarij 1839, bij F. BOTERMAN voornoemd.

AVEREEST, den 9den Februarij 1839. Namens het Bestuur voornoemd, C. W. van DEDEM, Burgemeester.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 25sten Februarij 1839, des morgens te tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, doen inzetten en op Zaturdag den 2den Maart daaraanvolgende, publiek Verkoopen :

Een Kapitaal HUIS en ERVE, staande aan de Dedemsvaart, Kad. Sectie D. No. 120a en 508, bewoond wordende door Jannes Mulder.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 51