Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Percelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN der DEDEMSVAART, zullen in de Herberg de Ligtmis, op Maandag den 25sten Maart 1839, des morgens om 11 uur, door den Notaris Mr. J. A. van ROIJEN, te Zwolle, publiek doen verkoopen:

20 parceelen VEEN- en ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeenten Avereest en ambt Hardenberg, in de Markten van Arrien, Steegeren, Reese en Lutten, waaronder ook beste Sponturf Veenen, bevallende ongeveer 147 bunders VEEN, op eene oppervlakte van ruim 200 bunders grond, alles bij billetten breeder omschreven.

De aanwijzing geschiedt door de Veenbazen F. BOTERMAN, J. DORGELO en H. STAARMAN aan de Dedemsvaart, terwijl de Conditien bij voornoemden Notaris in tijds ter lezing zullen liggen.

Bron : Delpher.nl