Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis met grutterij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwlensen en Avereest zal, op Donderdag den 4den Julij 1839, des morgens te 11 ure ten huize van F. BOTERMAN te Avereest, publiek verkoopen.

1°. Een kapitaal HUIS, SCHUUR en ERF, waarin sedert verscheidene jaren eene Grutterij is uitgeoefend, staande en gelegen aan de Kruizinga's Wijk, gemeenle Avereest, kadaslraal bekend onder Sectie C: N°. 214, N°. 214b, 214c, N°. 213, 213a, 216.

2°. Een HUISJE en HOF, naast voorschreven perceel gelegen, Kad. Seclie C. N°. 215 en 215a.

3°. Een perceel GRONDS, naast het 1ste perceel gelegen Kad: Sectie C. N°. 285 en 286.

4°. Een HUISJE en HOF, naast het vorige perceel gelegen , Kad. Sectie C. N°. 211b.

5°. Het BOVENVEEN op het 3e perceel aanwezig.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris en den eigenaar W. T. HORSTRA, door wien de aanwijzing geschieden zal.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 61