Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

De EIGENAREN der Dedemsvaart, zullen door den Notaris Mr. J. A. van ROIJEN te Zwolle, in de Herberg de Ligtmis op Maandag den 9den September 1839, des morgens om 10 uur doen inzetten, en 3 weken laler publiek verkoopen:

Onderscheidene perceelen VEEN- en ONDERGRONDEN, voorts verscheidene HUIZEN en ERFPACHTEN, alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart in de Provincie Overijssel, te zamen groot ongeveer 486 Runders, en breedvoeriger omschreven in de daarvan gedrukte bekendmakingen, terwijl men nadere informatien kan bekomen, bij voornoemden Notaris.

De aanwijzing geschiedt door de Veenbazen F. BOTERMAN, DORGELO en STAARMAN.

Bron : Delpher.nl