Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huisjes met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, openbaar Notaris, residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal, als lasthebbende van deszelfs PRINCIPALEN, op aanstaande Woensdag den 27 Mei 1840, des morgens om elf uren, ten huize van FREDRIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en op Woensdag den 10 Junij 1840, terzelfder ure en plaatse doen Veilen:

Twee HUISJES, staande naast elkander, met eenigen GROND daarachter, op een der beste standen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadaster Sectie Ds. sub numeris 464 tot 468, welke HUISJES in twee perceelen zullen worden geveild.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 140

Note : De twee huisjes Sectie D nr 464 en 465

Note : De gronden Sectie D nr 466, 467 en 468

Boerenhuis en erve HET KROK

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke de ERVEN van wijlen HELBERT SCHUT, Landbouwer te Avereest, op aanstaanden Woensdag den 8sten April 1840, des morgens om 10 uren, ten Huize van FREDRIK BOTERMAN, Tapper te Avereest, te doen inzetten en op Woensdag den 22sten April 1840, ter zelfder ure en plaatse te verkoopen:

Een BOEREN HUIS en ERVE, genaamd HET KROK, met de gevolgen van 5 bunders 4 roeden 70 ellen BOUW-, HOOI- en WEILAND, en een perceel VEENGROND.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 128/138

Note : Het betreft hier Sectie D nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 1

Manufacturen en inboedel

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke van deszelfs Principalen, ten huize van wijlen ISRAëL van der WIJK, aan de Dedemsvaarf, Gemeente Avereest, op Maandag den 17den Februarij 1840 en volgende dagen, te beginnen des morgens om 10 ure, te verkoopen :

Eene zeer aanzienlijke partij MANUFACTUREN, bestaande in verschillende soorten van LAKEN, DUFFEL, MERINOS, ZIJDEN, KATOEN, LINNEN, enz. alsmede eenen INBOEDEL, en hetgeen verder ter Verkoop zal worden aangeboden.

Alles nagelaten door ISRAëL van der WIJK, in leven Koopman aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 108

Note : Enkele van de 220 verkochte items :

 • achtien bouffantes aan Ismael Denneboom, koopman te Avereest voor 2.65
 • een lapje blauwgedrukt aan Fredrik Geerts Mulder, arbeider te Avereest voor 0.65
 • enige differente lapjes katoen aan Ismael Denneboom, voornoemd voor 4.65
 • enige lapjes dito aan Berend Nijenhuis, schoenmaker te Avereest voor 3.45
 • enige lappen boerengoed aan Willem Nijenhuis, winkelier te Avereest voor 6.51
 • drie differente lappen aan dezelfe voor 6.52
 • twee lappen bont aan Berend Nijenhuis voornoemd, voor 2.98
 • vier ellen vier palmen vijfschaft aan de weduwe Roelof Steenbergen, winkeliersche te Avereest voor 6.38
 • drie lapjes bont aan Willem Nijenhuis winkelier te Avereest voor 2.40
 • vier ellen ruis katoen ann Frederik Boterman, verveener te Avereest voor 2.50
 • Zes ellen Zerpalment aan de weduwe Harm Roelofs, winkeliersche te Avereest voor 1.98
 • Drie en twintig ellen bevertin aan Hermannus Weener, timmerman te Avereest voor 12.66
 • een en twintig roode doeken aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 7.85
 • enige differente lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 5.50
 • achtien ellen acht palmen aan Jan Koster, winkelier te Avereest voor 7.10
 • tien ellen zes palmen vijfschuft aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 14.85
 • een lap borstrokkengoed aan Hendrik Kreuzen, arbeider te Avereest voor 1.55
 • twaalf ellen vier palmen katoen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 4.96
 • vier differente lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 4.75
 • eenige differente doekem en lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 6.35
 • eenig rommel aan Willem Nijenhuis voornoemd voor 4.40
 • twee broeken aan Jan Koster voornoemd voor 2.80
 • drie hoeden aandezelfde voor 0.06
 • twaalf mudden vijf schepels aardappelen aan Jan van Munster voornoemd voor 10.00
 • vier mud aardappelen aan Otto Jans Meijer, veldwachter te Avereest voor 3.20