Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Manufacturen en inboedel

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke van deszelfs Principalen, ten huize van wijlen ISRAëL van der WIJK, aan de Dedemsvaarf, Gemeente Avereest, op Maandag den 17den Februarij 1840 en volgende dagen, te beginnen des morgens om 10 ure, te verkoopen :

Eene zeer aanzienlijke partij MANUFACTUREN, bestaande in verschillende soorten van LAKEN, DUFFEL, MERINOS, ZIJDEN, KATOEN, LINNEN, enz. alsmede eenen INBOEDEL, en hetgeen verder ter Verkoop zal worden aangeboden.

Alles nagelaten door ISRAëL van der WIJK, in leven Koopman aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 108

Note : Enkele van de 220 verkochte items :

 • achtien bouffantes aan Ismael Denneboom, koopman te Avereest voor 2.65
 • een lapje blauwgedrukt aan Fredrik Geerts Mulder, arbeider te Avereest voor 0.65
 • enige differente lapjes katoen aan Ismael Denneboom, voornoemd voor 4.65
 • enige lapjes dito aan Berend Nijenhuis, schoenmaker te Avereest voor 3.45
 • enige lappen boerengoed aan Willem Nijenhuis, winkelier te Avereest voor 6.51
 • drie differente lappen aan dezelfe voor 6.52
 • twee lappen bont aan Berend Nijenhuis voornoemd, voor 2.98
 • vier ellen vier palmen vijfschaft aan de weduwe Roelof Steenbergen, winkeliersche te Avereest voor 6.38
 • drie lapjes bont aan Willem Nijenhuis winkelier te Avereest voor 2.40
 • vier ellen ruis katoen ann Frederik Boterman, verveener te Avereest voor 2.50
 • Zes ellen Zerpalment aan de weduwe Harm Roelofs, winkeliersche te Avereest voor 1.98
 • Drie en twintig ellen bevertin aan Hermannus Weener, timmerman te Avereest voor 12.66
 • een en twintig roode doeken aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 7.85
 • enige differente lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 5.50
 • achtien ellen acht palmen aan Jan Koster, winkelier te Avereest voor 7.10
 • tien ellen zes palmen vijfschuft aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 14.85
 • een lap borstrokkengoed aan Hendrik Kreuzen, arbeider te Avereest voor 1.55
 • twaalf ellen vier palmen katoen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 4.96
 • vier differente lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 4.75
 • eenige differente doekem en lappen aan Berend Nijenhuis voornoemd voor 6.35
 • eenig rommel aan Willem Nijenhuis voornoemd voor 4.40
 • twee broeken aan Jan Koster voornoemd voor 2.80
 • drie hoeden aandezelfde voor 0.06
 • twaalf mudden vijf schepels aardappelen aan Jan van Munster voornoemd voor 10.00
 • vier mud aardappelen aan Otto Jans Meijer, veldwachter te Avereest voor 3.20