Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenhuis en erve HET KROK

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke de ERVEN van wijlen HELBERT SCHUT, Landbouwer te Avereest, op aanstaanden Woensdag den 8sten April 1840, des morgens om 10 uren, ten Huize van FREDRIK BOTERMAN, Tapper te Avereest, te doen inzetten en op Woensdag den 22sten April 1840, ter zelfder ure en plaatse te verkoopen:

Een BOEREN HUIS en ERVE, genaamd HET KROK, met de gevolgen van 5 bunders 4 roeden 70 ellen BOUW-, HOOI- en WEILAND, en een perceel VEENGROND.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 128/138

Note : Het betreft hier Sectie D nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 1