Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huisjes met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, openbaar Notaris, residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal, als lasthebbende van deszelfs PRINCIPALEN, op aanstaande Woensdag den 27 Mei 1840, des morgens om elf uren, ten huize van FREDRIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en op Woensdag den 10 Junij 1840, terzelfder ure en plaatse doen Veilen:

Twee HUISJES, staande naast elkander, met eenigen GROND daarachter, op een der beste standen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadaster Sectie Ds. sub numeris 464 tot 468, welke HUISJES in twee perceelen zullen worden geveild.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 140

Note : De twee huisjes Sectie D nr 464 en 465

Note : De gronden Sectie D nr 466, 467 en 468